Koning Willem Alexander bedankt Beatrix

Prinses Beatrix bedankt

Koning Willem-Alexander bedankte zijn moeder tijdens de inhuldiging in de Nieuwe Kerk. Hij bedankte koningin Beatrix voor de ‘vele mooie jaren waarin wij u als koningin mochten hebben’.

Koningschap

Koning Willem Alexander: “Ik ben dankbaar voor de ruimte die ik heb gekregen om mij op het koningschap voor te bereiden. Met vertrouwen durf ik tegen mezelf en de wereld te zeggen: Ik aanvaard deze taak met overtuiging.”

‘Lieve moeder’

Koning Willem-Alexander sprak zijn respect uit ten opzichte van Prinses Beatrix: “U was rustig te midden van woelige baren en hield een stabiele koers aan. U was haar plicht altijd toegewijd, niet alleen als koningin, maar ook als echtgenoot, moeder en hoofd van de familie. U wist de vele plichten bijeen te brengen. Ook in dagen van bedroefdheid was u een steun voor ons allemaal”, zei koning Willem-Alexander. Hij besloot zijn betoog met de lovende woorden: “Waarheen het pad ook leidt en hoever het voert, uw warmte draag ik met me mee.”

De eed

De 2000 genodigden in De Nieuwe Kerk gaven prinses Beatrix een daverend applaus. Daarna legde Willem-Alexander de eed af. “Ik zweer aan de volkeren van het Koninkrijk dat ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.”

Verbindingen leggen

Koning Willem-Alexander sprak zijn wensen uit voor het land met de woorden: “Waar onze wieg ook stond, in het koninkrijk der Nederlanden mag iedereen zijn stem laten horen en meebouwen. Ik wil verbindingen leggen, verbanden signaleren en uitdragen wat ons Nederlanders verenigt.” Ook sprak hij kort over zijn echtgenote Máxima: “Zij heeft ons land omarmd en is Nederlandse onder de Nederlanders.”