Koning Willem-Alexander ingehuldigd

Koning Willem-Alexander legt eed af

Koning Willem-Alexander is vanmiddag in De Nieuwe Kerk te Amsterdam ingehuldigd. De inhuldiging vond plaats tijdens de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal. Er waren 19 landen vertegenwoordigd.

Eed

Allereerst hield koning Willem-Alexander een toespraak waarna zijn eedaflegging plaatsvond. Daarbij sprak hij letterlijk onderstaande woorden:

“Ik zweer (beloof) aan de volkeren van het Koninkrijk dat Ik het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet steeds zal onderhouden en handhaven.

Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijkheid en het grondgebied van het Koninkrijk met al Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren;

dat Ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen zal beschermen, en tot instandhouding en bevordering van de welvaart alle middelen zal aanwenden welke de wetten Mij ter beschikking stellen, zoals een goed en getrouw Koning schuldig is te doen.

Zo waarlijk helpe Mij God almachtig! (Dat beloven wij!)”

Leden van de Staten Generaal

Nadat de Koning de eed of belofte heeft afgelegd, sprak de voorzitter namens de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Curaçao en de Staten van Sint Maarten de volgende plechtige verklaring uit:

“Wij ontvangen en huldigen, in naam van de volkeren van het Koninkrijk en krachtens het Statuut voor het Koninkrijk en de Grondwet, U als Koning; Wij zweren (beloven) dat wij Uw onschendbaarheid en de rechten van Uw Koningschap zullen handhaven. Wij zweren (beloven) alles te zullen doen wat goede en getrouwe Staten-Generaal, Staten van Aruba, Staten van Curaçao en Staten van Sint Maarten schuldig zijn te doen. Zo waarlijk helpe ons God almachtig! (Dat beloven wij!) “

Vervolgens bevestigden de leden ieder individueel de eed met de woorden “Zo waarlijk helpe mij God almachtig!” of “Dat beloof ik!”

Inhuldiging

 

Daarna volgde er een toespraak van de voorzitter van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal, mr. G.J. de Graaf. De inhuldigingsverklaring werd door de voorzitter afgelegd.